• Cable fire retardant coating

    Kabel brandhämmande beläggning

    CDDT-AA-kabelns brandskyddsbeläggning är en ny typ av brandskyddsbeläggning som utvecklats av vårt företag enligt standarderna för GA181-1998 ministeriet för allmän säkerhet. Produkten består av alla typer av brandskyddsmedel, mjukgörare och så vidare. Det är den avancerade vatten- och elkabeln i landet. Denna produkt kan producera enhetlig och tät svampskumisolering när den värms upp. Det kan effektivt hämma och blockera flammans spridning och spridning och skydda ledningar och kablar. Dess främsta fördelar är: miljöskydd, ingen förorening, giftfri och smaklös, inget hot mot beläggningspersonalens hälsa. Denna produkt har också egenskaper som tunn beläggning, stark vidhäftning, bra flexibilitet och goda isolerings- och korrosionsfunktioner.