• Explosion proof mastic

  Explosionssäker mastik

  Denna produkt är ett slags djupt svart, lösningsmedelsfritt (smaklöst), miljöskydd, ofarligt för människokroppen, oregelbundet utseende av slemhinna. Det används i stor utsträckning i nationellt försvar och olja, kemisk industri, bensinstation, transformatorstation, farligt lager och andra explosionsfarliga platser, som skärmar eller kabeldragare
  Den används för explosionssäker isolering och tätning. Den kan användas för inslagning av tråd, fog, kabel, rör, jordledning etc. för att förhindra brand.
 • Fire retardant tape

  Brandhämmande tejp

  Denna produkt är lämplig för brandförebyggande av kraft- och kommunikationskablar, vilket är av stor betydelse för att eliminera dolda faror, vilket säkerställer normal drift av kraftöverförings- och distributionsledningar och kommunikationslinjer. Den självhäftande brandsäkra tejpen som produceras av vårt företag är en ny typ av brandhämmande produkt för kraft- och kommunikationskablar. Det har fördelarna med brandhämmande och brandsäker prestanda, självhäftande och användbarhet. Den är giftfri, smaklös och föroreningsfri vid användning och påverkar inte kabelns nuvarande bärförmåga vid användning av kabeln. Eftersom det självhäftande brandsäkra tejpen används för att linda på ytan av kabelhöljet, kan det snabbt bilda ett kolsyrat lager med syrebeständighet och värmeisolering när det uppstår brand, vilket effektivt förhindrar kabeln från att brinna.