• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Flexibelt organiskt pluggmaterial av svällande brandsäkert tätningsmedel

    Eldlera kallas också organiskt brandsäkert plugningsmaterial, som kan delas i påse och låda. Materialet används huvudsakligen för att plugga in hålen i ledningar och kablar för att förhindra att eld av ledningar och kablar sprids från hål till intilliggande rum och minskar brandförluster. Det har funktionerna rökförebyggande, brandförebyggande och dammförebyggande. Därför används pluggmaterialet i stor utsträckning i kraftverk, industri- och gruvföretag, höghus, skeppsbyggnadskraft, post- och telekommunikation, transformatorstationer, metallurgi och annan systemteknik.