• Fireproof cloth and Silicone Tape

    Eldfast tyg och silikontejp

    Eldfast tyg är huvudsakligen tillverkad av brandsäker och icke brännbar fiber, som bearbetas med speciell process. Huvudfunktioner: icke brännbart, hög temperaturbeständighet (550-1100 grader), kompakt struktur, ingen irritation, mjuk och tuff struktur, lätt att packa upp ojämna föremål och utrustning. Den brandsäkra trasan kan skydda föremål från heta fläckar och gnistområden och förhindra eller isolera förbränning helt.
    Den brandsäkra trasan är lämplig för svetsning och andra tillfällen med gnistor och lätt att orsaka brand. Det kan motstå gnistor, slagg, svetsstänk etc. Det kan isolera arbetsplatsen, separera arbetslagret och eliminera brandrisken som kan orsakas vid svetsarbete. Den kan också användas för ljusisolering och skapa ett säkert, rent och standardiserat arbetsutrymme.